Bugun...Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları


facebook-paylas
Güncelleme: 10-02-2021 20:49:05 Tarih: 10-02-2021 19:19

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları

ERCÜMENT DAŞDELEN / Kars Medyası

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun (İİMEK) 1’nci olağan toplantısında alınan kararlar açıklandı.
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda, 21 Ocak günü Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz Başkanlığındaki toplantıya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinden Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Zafer Yiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdür V. Aydın Acay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü V. Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkan V. Ayhan Nebioğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK–İŞ) Barış Üstebay, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şerife Sıddıka Ertaş, KOSGEB Müdürü Lütfullah Aktaş, T.K.D.K. İl Koordinatörü Bekir Güre, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Uluman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Doğan Yıldız katıldı.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:  
Karar - 1  (Gündemin 2 inci Maddesi)
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 4 üncü bendi kapsamında Yürütme Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı,    
Karar - 2  (Gündemin 3 üncü Maddesi)
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılında Aktif İşgücü Yönetmeliği kapsamında açılacak kurslara ilişkin hazırlanan Eğitim Planı  İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı,   
Karar - 3 (Gündemin 4 üncü Maddesi)
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında 2021 yılı 1. Dönem için Engellinin Kendi İşini Kurmasına yönelik 1 proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 5 proje toplamda 6 proje İl Müdürlüğümüze sunulmuş olup, ilgili genelgenin 2 inci Maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının (c) bendi gereği söz konusu projeler İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunca değerlendirilmiş olup, İlgili projelerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine  karar verildi.

 

immk

Karar - 4 (Gündemin 5 inci maddesi)
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan 2020 Kasım ayı kurs denetim raporları İ.İ.M.E.K. Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı,
Karar - 5 (Gündemin 6 ıncı maddesi)
Yıllık Eğitim Planında yer almayan Kars Halk Eğitim Müdürlüğünün Epoksi Takı Tasarımı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı mesleğinde 15 Kişilik İstihdam Garantisiz Özel Politika kapsamında meslek edindirme kurs başvurusu bulunduğundan Yıllık Eğitim Planında yer almayan mesleğin Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 3 üncü Fıkrası “Planda yer almayan bir meslek için işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir. Ancak kurs düzenlenen bu meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantısında plana eklenir” denilmektedir. Epoksi Takı Tasarımı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı mesleğinin 2020 yılı Yıllık Eğitim Planına dahil edilmesi İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı,
Karar - 6 (Gündemin 7 inci maddesi)
İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı  Mehmet ULUMAN tarafından Tarım ve Hayvancılıkta İstihdam Olanakları hakkında İ.İ.M.E.K. Kurul üyelerine bilgilendirme yapılmıştır. 
İŞKUR tarafından verilen eski hükümlü ve engellilere yönelik kendi işini kurma “Hayvancılık” konulu proje başvurularında 2021 yılından itibaren “Sürü Yönetim Elemanı” mesleğinde belge zorunluğu getirildiğinden bu meslekte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında en fazla 25’er  kişilik  gruplar halinde İl ve İlçe merkezlerinde Sürü Yönetimi Elemanı mesleğinde kurslar açılmasına, Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli planlama ve çalışmaların yapılarak  Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmesine, ödenek ve kontenjan durumunun da uygun olması  halinde ilgili kursların açılmasına karar verildi. 
Karar-7 (Gündemin 8 inci maddesi) 
2017-2023 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2021-2023 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Eylem Planında yer alan Sorumlu Kurum ve bu kurumların sorumluluklarına ait faaliyet ile yöntemleri ile ilgili bilgileri içerir eylem planı Kurul tarafından onaylandı.
Eylem planının 2021-2023 yılları arasında da uygulanmasına, Sekretaryasının Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce devam edilmesine, Eylem planında yer alan sorumlu kurum ve kuruluşlarca görevlendirilen personelin plan doğrultusunda çalışmalara devam etmesine ve yapılan çalışmalarla ilgili yıl sonunda rapor düzenlenmesine, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 27/12/2018 tarih ve 35 sayılı talimatları doğrultusunda Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü personellerinden oluşan 3 kişilik Çocuk İşçiliği İle Mücadele Birimince Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı bilgi notundaki hususlar doğrultusunda çocuk işçiliğinin tespiti ve izlenmesi, Çalışan çocukların işgücünden çekilmesi, çalışan/çalışma riski altında olan çocuklar ve ailelerinin ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması, Konuya ilişkin toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için faaliyetler düzenlenmesi hususlarında çalışmalar yürütecek olup ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine devam edilmesinin sağlanmasına  karar verildi.
Karar-8 (Gündemin 10 uncu maddesi)
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu icra organı Yürütme Kurulunda yer alan ve  iki yıllık görev süreleri dolan kurumlar yeniden belirlendi, Yürütme Kurulu Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Kafkas Üniversitesi kurumlarından oluşmasına  ve Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 1 asil 1 yedek üye isimlerinin ilgili kurumlardan talep edilmesine İ.İ.M.E.K. üyelerince karar verildi. 
Karar-9 (Gündemin 11 inci maddesi)
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulunda bulunan üyelerin tayin, birim değişikliği veya görev değişikliği nedeniyle güncellenmesi gerektiğinden 4 grup halinde denetim kurulunun  Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü haricinde,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve İl Özel İdaresi kurumlarından oluşmasına ve belirlenen kurumlardan 1 asil 1 yedek üye isimlerinin talep edilerek denetim kurulunun oluşturularak Kurul Başkanının onayına sunulmasına,
Karar-10 (Gündemin 12 inci maddesi)
Elektronik sınavla yapılan kalfalık ve ustalık sınavlarının meslek alan/dalları itibariyla uygulama sınavların planlanması, sınav komisyonlarının oluşturulması, sınav merkezleri ve sınav usul ve esasları çerçevesince Kars Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yetkilendirildiği, Sınavlarla ilgili gerekli onayların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Makamından alınmasına karar verildi.
Karar-11 (Gündemin 13 inci maddesi)
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre; Her yılın ilk il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik ilgili konu kurulda görüşülmüş ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının işletmelerde beceri eğitimi görecek öğrenciler için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesinde On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin  çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere  mesleki ve teknik eğitim okul kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmaları zorunluğu bulunduğunda beceri eğitimi görecek öğrenciler için ödenek tahsis etmeleri yönünde kurumların bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 139. 140. 141. ve 142 inci maddelerine göre Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin işletmelerin belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan işletme belirleme komisyonu tarafından yapılmasına ve Bu kapsamda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesinde on ve daha fazla personel çalıştıran işletme listelerinin Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Şubat ayı sonuna kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.
Karar-12 (Gündemin 14 üncü maddesi)
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin  46 ıncı maddesine göre ilimizde birden fazla Mesleki ve Teknik Eğitimi veren okul bulunmasından dolayı yerleşim merkezlerinde yapılacak beceri sınavları Kars Mesleki Eğitim Merkezi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, GAMP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Faik Fikriye TORUNOĞULLARI ve Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılması il istihdam ve mesleki eğitim kurulunca uygun bulunmuştur. Yönetmeliğe göre beceri sınavlarının planlanması ile ilgili gerekli onayların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Makamından alınmasına karar verildi.
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46. Maddesine göre ilimizde birden fazla Mesleki Eğitim Merkezi bulunmasından dolayı yerleşim merkezlerinde yapılacak beceri sınavlarının Kars Merkezde bulunan (Kars Mesleki Eğitim Merkezi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, GAMP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Faik Fikriye TORUNOĞULLARI ve Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde) Mesleki ve Teknik Eğitime bağlı Orta Öğretim Kurumlarının uhdesinde yapılması İl Millî Eğitim Müdürlüğünün planlaması ve  il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayı ile uygun bulunmuştur.
Karar-13 (Gündemin 15 inci maddesi) Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısının  2021 Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verildi. 

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Henüz anket oluşturulmamış.
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI