Bugun...Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezi Kars halkının umut merkezi


facebook-paylas
Tarih: 22-02-2021 04:02

Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezi Kars halkının umut merkezi

Bu yılın başında çok yönlü olarak sağlık hizmeti vermeye başlayan Yusufpaşa Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, kaldığı yerden Kars halkına hizmet vermeye devam ediyor.
Daha önce uzun yıllar Şehitler Mahallesinde hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü Yusufpaşa Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, geçtiğimiz aydan bu yana yeni yerleşkesinde Kars halkının umut merkezi olmaya başladı.
Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu’undan edindiğimiz bilgilere göre; Yusufpaşa Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezine bağlı bir birim olarak kurulan Sağlıklı Hayat Merkezi, Aralık 2020 tarihinden itibaren diş hekimliği, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist,  çocuk gelişimci, ebe hemşire ve röntgen teknisyenlerinden oluşan alanında uzman sağlık çalışanları ile Kars’ın tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen binada hizmet veriyor.
Müdür Lazoğlu gazetemize verdiği bilgide “2020 yılı Aralık ayında yeni yerleşkesinde 5 aile hekimliği biriminden oluşan Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezi ile aynı binada çeşitli sağlık dallarında hizmet veriyor. Geçtiğimiz yılbaşından beri tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları ile SHM bünyesinde kurulan iletişim merkezi ile de vatandaşlara 24 saat hizmet veriyoruz. COVİD 19 pozitif teması vakalara ait tüm organizasyonlar da bu merkezden yürütüyoruz. Ülkemizde alınan sıkı tedbirler sayesinde Kars’ta da vaka saylarında yaşanan düşüş hepimizi mutlu etmektedir. Bununla birlikte Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) sigara bırakma birimi, yabancı uyruklular polikliniği, psikolojik danışmanlık, kadın sağlığı ve üreme danışmanlığı, gebe bilgilendirme polikliniği, beslenme danışmanlığı ve fiziksel aktivite salonları ile birlikte değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye kaldığı yerden devam etmekteyiz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Lazoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezinde Kars halkına verilen sağlık hizmetlerini ise şu şekilde sıraladı:
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ
Gelişen dünyada her alanda olduğu gibi hastalıkların tanı, tedavi süreçlerinde büyük yollar kat edildi. Peki sizce bu yeterli mi? İçinde ülkemizin de bulunduğu sağlıkta lokomotif ülkelerde artık birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi anlaşılmış, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanımının arttırılması için çok ciddi adımlar atılmıştır. Sağlıklı Hayat Merkezleri bunun en somut örneklerindendir. İlimizde bir adet mevcut olan Sağlıklı Hayat Merkezimizde Halk Sağlığı Hizmetleri koordinasyonunda vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Bu merkezimizde dünya standartlarına uygun ekipmanla ve donanımlı personelimizle bir çok toplum sağlığı sorunu hakkında birimlerimiz halkımıza hizmet vermektedir
BESLENME DANIŞMANLIĞI
Sağlıklı bireyler ve hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) beslenme programları hazırlanır ve danışmanlık, tedavi (tahlillerle değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirme hizmeti sunulur, Vücut ölçümleri ile başvuranların kilo durumları değerlendirilir (sağlıklı bireyler de dahil),Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere sağlıklı beslenme davranışları kazandırmak için, bireysel ya da halk eğitimleri düzenlenir. Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet bölgesinde bulunan vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için tarama ve araştırma çalışmaları yapılır. Okul sağlığı çalışmalarına (Eğitim ve taramalar) destek verilir.
FİZİKSEL AKTİVİTE
Merkezlerimizde sağlıklı bireylerde, kişilerin günlük aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak ve duruş bozukluklarının oluşmasını engellemek için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programları planlanır ve uygulanır. Aile Hekimleri tarafından yönlendirilen ya da doğrudan başvuran kilo fazlası olan bireylerin fiziksel hareket danışmanlığını yapmak, Egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının erken dönemde kazandırılması ve davranış değişikliği oluşturulması için çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaş dönemlerinde fiziksel aktivitenin önemi konusunda eğitim çalışmaları yapılır. Büyüme çağı çocukları başta olmak üzere tüm yaş gruplarına yönelik egzersiz programları yapılır. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu konularda hizmet veren diğer danışmanlarla iş birliği  yapılır.
KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI
Kadınlar başta olmak üzere başvuran bireylere üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmeti verilir. Gebeliği önleyici malzeme (prezervatif, hap, enjeksiyon vb.) dağıtımı yapılır. Bunların yanı sıra evlilik öncesi danışmanlığı ve düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıfların da eğitimler düzenlenir.
KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZ (KETEM) FAALİYETLERİ
Sağlıklı hayat merkezlerinde kanser tarama, danışmanlık, eğitim faaliyetleri yürütülür. Topluma yönelik; korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere grup ve birebir halk eğitimi çalışmaları yapılır. Aile hekimlerince yönlendirilen bireyler dışında toplumun taramalara etkin katılımı için aktif çaba sergilenir. Tarama sonucu kanser tespit edilen vatandaşların bilgilendirilmesi ve desteklenmesi sürecine yönelik gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin gizliliğine azami saygı gösterilir. Gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danışmanlık hizmeti verilir.
GEBE SINIFI
Düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıflarında gebelik, doğum, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı vb. konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir. Gebe sınıflarında bebeğin doğum sonrası ihtiyaçları, beslenme, yaşına uygun beceriler, etkili iletişim, gelişim düzeyine uygun oyun-oyuncaklar, kitap önerileri vb. konularda da eğitimler verilir.
ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI
Sağlıklı hayat merkezlerinde Çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı ile ilgili olarak; 0-18 yaş arası bireylere yönelik gelişimsel değerlendirmeler yapılarak destek, takip ve yönlendirme hizmeti verilir. Gelişimsel bozukluğu olan veya özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik olarak takip ve danışmanlık hizmeti verilir. Hizmet bölgesinde bulunan okulların rehberlik servisleri ile işbirliği yapılarak, ailelerin ve çocuk alanında çalışan meslek elemanlarının (öğretmen, ebe, hemşire vb.) gereksinimleri doğrultusunda eğitimler düzenlenir.
OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Bölgedeki okulları sağlık ve genel hijyen kuralları yönünden değerlendirilir ve bu konulara yönelik eğitimler düzenlenir. Okul taramaları yapılır. (ağız-diş sağlığı, işitme vb.)Bölgedeki öğrencilerin okula kayıtları sırasında, kayıtlı oldukları aile hekimi tarafından periyodik muayenelerinin yapılması sağlanır; elde edilen verileri ve aşılama durumlarını değerlendirilir. Okul çağı çocuklarının aşılarının yapılmasını sağlar. Aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılarak, okullarda, aile ve okul idaresinin katılımları ile tütün, alkol, madde bağımlılığı ve şiddete karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesine dair çalışmalar yapılır, Sağlık okuryazarlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Gerekli durumlarda diğer SHM hizmet birimleri ile danışmanlık çalışmalarının koordinasyonunu sağlanır.
BİREYSEL DANIŞMANLIK/AİLE DANIŞMANLIĞI
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bireyin ruhsal ve/veya fiziksel sağlık sorunları, evlilik veya çift ilişkisi, aile ve çocuklarla iletişim, iş veya okul yaşamı, özel yaşamı gibi konularda yaşanan psikolojik ve sosyoekonomik sorunların çözümü amacıyla gereken eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir. Psikososyal risk faktörleri (şiddet, istismar, aile içi ruhsal sorunlar, stres yönetimi, sınav kaygısı vb.) ile başa çıkmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir. Obezite olgularında ve yeme bozukluklarında psikolojik danışmanlık hizmetleri verilir. Alkol ve bağımlılık konularında danışmanlık hizmeti verilir. Kriz durumları yaşayan (ölüm, yas, boşanma, kadına yönelik şiddet, ihmal/istismar, afet, intihar gibi) birey, aile, grup ve topluma yönelik danışmanlık ve destek hizmeti verilir. Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren bireyler uygun kişi ve kurumlara yönlendirilir.
Koruyucu Fizyoterapi Hizmetleri
Hareketsizliğin sebep olduğu birçok kronik hastalığın çocukluk çağından itibaren önüne geçmek. Gebelikte egzersiz ,fiziksel aktivitenin gebelik süresince güvenli şekilde uzman kişilerce devam ettirilmesini amaçlar. Obezite, hipertansiyon, diyabet, omurga sağlığı konularında bireysel danışmanlık hizmeti verilir.
Yusufpaşa Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No:2 üzerinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır.

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Henüz anket oluşturulmamış.
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI